Windows Server 2019 Essentials OEM (32/64-bit)

Windows Server 2019 Essentials OEM (32/64-bit)

 • €89.90
  Unit price per 
 • Save €201.09
Tax included. Shipping calculated at checkout.


 • Språk:Alla språk inkluderade
 • Produktvariant:Elektronisk produktkod (ESD)
 • Leveransform:Direktleverans på E-post (24/7)
 • Licensomfattning:1 PC
 • Licensperiod:Obegränsad livslängd

Windows server 2019 Essentials är en fullständig fullversion som endast behöver aktiveras en gång för din dator, det är ingen prenumerations modell. Prova det molnanpassade operativsystemet i dag och lägg till nya nivåer av säkerhet och innovation i de applikationer och den infrastruktur som utgör grunden för din verksamhet. Stöd de laster du kör i dag och gör det enklare att flytta till molnet när du är redo.
1 server (upp till 2 processorer)

 • Flera lager av säkerhet: Förbättra säkerheten och minska riskerna med flera lager av inbyggt skydd.
 • Nya distributionsalternativ: Öka tillgängligheten och minska resursförbrukningen med slimmade Nano Server.
 • Inbyggda containrar: Utveckla och managera mer flexibelt tack vare Windows Server och Hyper-V-containrar.
 • Kostnadseffektiv lagring: Bygg upp en skalbar programbaserad lagring med extrem tillgänglighet och skalbarhet. Och sänk kostnaderna.
 • Innovativ nätverksanvändning: Programbaserad nätverksanvändning, helautomatisk med samma effektivitet som i moln.

Idealisk för småföretag med upp till 25 användare och 50 enheter.

Installation

Den här aktiverings nyckeln kan aktivera Windows Server 2019 Essentials.
Processen för installationen är väldigt snabb & enkel.
Om du inte redan har Windows Server 2019 så kan du ladda ner det ifrån Microsofts hemsida.
Du laddar ner Windows Server 2019 och installerar det för kunna använda koden.
OBS:Instruktionsguide för produkten skickas efter genomfört köp.

 

 

___________________________________________________________________

Languages: All languages ​​included
Product variant: Electronic Product Code (ESD)
Form of delivery: Direct delivery by E-mail (24/7)
License Scope: 1 PC
License period: Unlimited life
Windows Server 2019 Essentials is a full full version that only needs to be activated once for your computer, there is no subscription model. Try the cloud-based operating system today and add new levels of security and innovation to the applications and infrastructure that form the foundation of your business. Support the loads you run today and make it easier to move to the cloud when you're ready.
1 server (up to 2 processors)

Multiple layers of security: Improve safety and reduce risks with multiple layers of built-in protection.
New distribution options: Increase availability and reduce resource consumption with slim Nano Server.
Built-in containers: Develop and manage more flexibly thanks to Windows Server and Hyper-V containers.
Cost-effective storage: Build a scalable application-based storage with extreme availability and scalability. And lower costs.
Innovative networking: Program-based networking, fully automated with the same efficiency as in clouds.
Ideal for small businesses with up to 25 users and 50 units.

Installation
This activation key can activate Windows Server 2019 Essentials.
The process of installation is very quick & easy.
If you don't already have Windows Server 2019, you can download it from Microsoft's website.
You download Windows Server 2019 and install it to use the code.
NOTE: Instruction guide for the product is sent after purchase.