Microsoft Office 2019 Professional

Microsoft Office 2019 Professional

 • €79.99
  Unit price per 
 • Save €40.00
Tax included. Shipping calculated at checkout.


 • Språk:Svenska, Finska & Engelska
 • Produktvariant:Elektronisk produktkod (ESD)
 • Leveransform:Direktleverans på E-post (24/7)
 • Licensomfattning:1 PC
 • Licensperiod:Obegränsad livslängd


Skriv dokument, skapa finansiella planer, gör presentationer, ta anteckningar och håll kontakten med kollegor via e-post: Office 2019 Professional erbjuder alla viktiga applikationer för att utföra alla uppgifter privat och på jobbet. Programpaketet är också uppdelat i olika applikationer i 2019-versionen.
Programpaketet är också lämpligt för företag eller hemanvändare som för närvarande inte är redo för molnet eller inte får komma åt det. Anslutning till molnet, som i Office 365, gäller inte för Office 2019 Professional. I stället fungerar hela paketet helt offline.

Microsoft Office 2019 Pro

Office 2019 pro effektiviserar din arbetsdag och ger dig tid över till annat.
I detta paket kommer den fullständiga versionen av välkända program såsom Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Access samt Publisher.
Med dessa program får du de verktyg som behövs för att hantera e-post, skapa professionella dokument, analysera data, göra anteckningar samt utföra presentationer inför dina kollegor.
Använder du dig dessutom av OneDrive kan du komma åt dina dokument oavsett var du befinner dig.
Perfekt för samarbete
Det har aldrig varit enklare att dela, visa och redigera dokument och anteckningar med Word, PowerPoint och OneNote.
Jobba i dokumenten samtidigt, oavsett var ni befinner er i världen.

Det som ingår i Office 2019 Pro:

 • Word 2019
 • Excel 2019
 • PowerPoint 2019
 • OneNote 2019
 • Outlook 2019
 • Publisher 2019
 • Access 2019
 • PowerPoint Zoom
 • Lagra dina dokument i molnet med OneDrive
 • Få tillgång till, redigera och dela dokument på dina uppkopplade Windows-datorer, med Office Web Apps

Hur installerar man & köper?

 Välj produkt    Slutför betalning    Få din kod!

Att köpa ifrån oss är väldigt enkelt & en snabb process.
Du kommer var igång med din programvara under 10 min.
Den här aktiverings nyckeln kan aktivera Office 2019 pro.
Processen för installationen är mycket simpel.
1.Du laddar ner installations filen för office 2019 som du får efter köpet.
2.Påbörja installationen & aktiverar med din licens nyckel.
3.Nu är det klart & du är redo att använda din programvara

 

ENGLISH:

 

Languages: Swedish, Finnish & English
Product variant: Electronic product code (ESD)
Delivery method: Direct delivery by E-mail (24/7)
License scope: 1 PC
License period: Unlimited life
The long awaited Office 2019 programs are here!
Write documents, create financial plans, make presentations, take notes and keep in touch with colleagues via e-mail: Office 2019 Professional offers all important applications for performing all tasks privately and at work. The software package is also divided into different applications in the 2019 version.
The software package is also suitable for companies or home users who are currently not ready for the cloud or are not allowed to access it. Connection to the cloud, as in Office 365, does not apply to Office 2019 Professional. Instead, the whole package works completely offline.

Microsoft Office 2019 Pro
Office 2019 pro streamlines your working day and gives you time for other things.
This package includes the full version of well-known programs such as Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Access and Publisher.
With these programs, you get the tools needed to manage email, create professional documents, analyze data, take notes and perform presentations to your colleagues.
If you also use OneDrive, you can access your documents no matter where you are.
Perfect for collaboration
Sharing, viewing and editing documents and notes with Word, PowerPoint and OneNote has never been easier.
Work in the documents at the same time, no matter where you are in the world.

What is included in Office 2019 Pro:
Word 2019
Excel 2019
PowerPoint 2019
OneNote 2019
Outlook 2019
Publisher 2019
Access 2019
PowerPoint Zoom
Store your documents in the cloud with OneDrive
Access, edit and share documents on your connected Windows computers, with Office Web Apps
How to install & buy?
Choose product Complete payment Get your code!

Buying from us is very easy & a quick process.
You will be up and running with your software for 10 min.
This activation key can activate Office 2019 pro.
The process of installation is very simple.
1.You download the installation file for office 2019 that you receive after the purchase.
2. Begin installation & activate with your license key.
3.Now it's done & you are ready to use your software